Detta är Saturnus Advokatsystem

Saturnus Advokatsystem på smartphone

Jävskontroll. Fristhantering. Motpartshantering. Okända begrepp i de flesta it-system på marknaden. Men inte i Saturnus Advokatsystem.

Redan 1992 insåg vi att advokat-byråers it-behov inte är som andras. Fem år senare lanserades Saturnus Advokatsystem. 

Idag har Saturnus ett 90-tal advokatbyråer på kundlistan – från de allra största i landet till kontor med en handfull advokater. Antalet användare är omkring 2 000.

Saturnus Advokatsystem är utvecklat i nära samarbete med advokatbyråer; för att passa deras specifika rutiner, behov och önskemål. Mer än tjugo års erfarenhet av IT-system för advokater har lärt oss att förstå vad som är viktigt för jurister, ekonomichefer, ekonomer och IT-chefer på advokatbyråer. På så sätt är det enkelt för dig och ditt företag att få snabb respons, goda råd och kund-specifika lösningar.

Saturnus bidrar till ökad lönsamhet för advokatbyråer. Det beror dels på att systemet är enkelt att lära sig och använda, dels på smarta funktioner och möjligheter till uppföljning. Exempel: debiteringsgrund, underlag för provisioner, helhetsbedömning av fakturans värde samt fördelning av belopp per jurist och ärende.

Välkommen till Saturnus!