Rosengrens valde Nya Saturnus

– Nya Saturnus gör vårt arbete smidigare och effektivare. Vi uppskattar att systemet är en helhetslösning med tid, ärenden, konkurser och ekonomi. Det säger Ulf Sahlin, advokat och partner vid Rosengrens Advokatbyrå. Installationen av Nya Saturnus är klar i sommar.

Rosengrens Advokatbyrå har 45 anställda, vara ett 30-tal jurister. 

– Vi fokuserar på affärsjuridik och Västsverige och har kontor i Göteborg, Borås och Varberg, säger Ulf Sahlin.

Under 2015 har Rosengrens drivit en intern process med målet att finna ett advokatsystem som motsvarar byråns krav på effektivitet, tillgänglighet och användarvänlighet. 

– Vi känner till Saturnus Advokatsystem sedan tidigare, dels på grund av företagets marknadsföring, dels eftersom en av våra medarbetare har arbetat med Windowsversionen av systemet.

Vad var det som avgjorde till Saturnus fördel?

– Nya Saturnus erbjuder en helhetslösning. Därmed minimerar vi antalet system. Lägg till det att våra jurister kan välja mellan PC och Mac och att systemet är tillgängligt via mobiler och läsplattor.
 

Från ärende till huvudbok

Motorn i Nya Saturnus är Rexor – ett nyskapande och heltäckande affärssystem för konsulter. Det innebär att Nya Saturnus innehåller betydligt mer än smarta funktioner för jurister.

– De kunder som så önskar får tillgång till ett komplett advokatsystem – från ärende till huvudbok. Därmed behövs inget annat ekonomisystem. Det är denna lösning som Rosengrens har valt, säger Jan Ramströmer, systemansvarig på Saturnus Advokatsystem.

För Rosengrens Advokatbyrå handlar effektivisering både om att spara tid och att skapa en ökad tydlighet i det som görs på byrån. 

– Vi och Saturnus har påbörjat en givande process som går enligt plan, säger Ulf Sahlin.
 

Effektivt konverteringsverktyg

Arbetet med att ta fram ett verktyg för att flytta data mellan Windowsversionen och Nya Saturnus har pågått under hösten. 

– Målet har varit att processen ska ske så snabbt och enkelt som möjligt, säger Jan Ramströmer.

Konverteringsverktyget plockar ut data från Windowssystemet och gör sedan olika justeringar. Därefter förs bearbetad data över till Nya Saturnus, 

– På så sätt finns klienter, ärenden, tidtransaktioner, kontaktpersoner, aktörer, motparter och andra register i Nya Saturnus. 

Nästa steg är att konfigurera systemet efter den enskilde kunden behov. 

– Sedan är Nya Saturnus klart att användas.
 

Allt på plats till sommaren

Vissa funktioner som finns i Windowssystemet saknas i dagsläget i Nya Saturnus. 

– Därför står de kunder som inte använder all funktionalitet först i tur när konverteringen inleds i början av 2016.

I februari släpps den efterfrågade funktionen för samlingsfakturering. 

– Vi räknar med att kunna leverera alla delar i systemet, inklusive frister och konkurshantering, till sommaren.

På bara några månader har Nya Saturnus installerats på nio advokatbyråer. 

– Dessutom har vi sålt fem Windowssystem och sex tidappar, det vill säga bryggor mellan Windowssystemet och Nya Saturnus som gör att användarna kan tidrapportera via mobilen.

Jan Ramströmer ser en tydlig koppling mellan det ökade intresset och Nya Saturnus funktionalitet.

– Allt fler jurister arbetar allt mer utanför kontoren: hemifrån, i fritidshuset, på flygplatsen eller i taxikön. Nya Saturnus kan användas överallt, säger Jan Ramströmer.