Saturnus är ett komplett IT-system för advokatbyråer.

Saturnus bidrar till ökad lönsamhet för advokatbyråer. Det beror dels på att systemet är enkelt att lära sig och använda, dels på smarta funktioner och möjligheter till uppföljning.

Exempel: debiteringsgrund, underlag för provisioner, helhetsbedömning av fakturans värde samt fördelning av belopp per jurist och ärende.

Ärendehantering

Klienter och ärenden kopplas samman med motparter, medklienter, ombud, vittnen eller valfria aktörstyper för att ingå i en översiktlig jävskontroll. Registren visar tydlig översikt av t.ex upparbetad tid, status på utställda fakturor och klientmedel. Registrering av nya klienter och ärenden sker enhetligt via olika mallar.

Tidrapportering

Tid och utlägg registreras via mobil eller dator med hjälp av flexibel sökning och lista över senast använda ärenden. Standardaktiviteter med föreslagna texter förenklar inmatningen. Interna anteckningar kan knytas till tiderna.

Fakturering

Flexibel fakturering med hjälp av flera olika mallar för fakturor och kostnadsräkningar. Justering av arvode kan göras Pro rata, fördelat per medarbetare eller på enskilda transaktionsrader. Fakturorna kan med automatik distribueras via mail, e-faktura eller skrivas ut som pdf.

Redovisning

Saturnus kommer med en komplett ekonomimodul med funktioner för bl.a bokföring, momsredovisning, reskontra och påminnelser. Ni väljer själva om intäkt skall bokföras löpande efter nedlagd tid eller i samband med fakturering. Rapporter med drill-down möjlighet ända ned till bild för leverantörsfaktura.

Internationellt

Prislistor läggs upp för olika valutor. Tidregistrering och fakturatexter sker på svenska eller engelska beroende på ärendets inställningar.

Flexibla flöden

Systemets kraftfulla flödesmotor hanterar processer för både klientfakturering och leverantörsfakturor. Sänder ut varningar när upparbetat arvode närmar sig ärendets takpris eller inhämtar med automatik senaste valutakurserna.

Alla grundregister kan dynamiskt utökas med kundanpassade fält för önskad uppföljning.

Flerbolagshantering

Hanterar fakturering från olika delägarbolag eller regionkontor, där det är möjligt att ge alla medarbetare tillåtelse att rapportera tid i varandras ärenden. Samtidigt skapas underlag för internfakturering mellan bolagen. Bolagen kan även ha olika systemvalutor.

Konkursredovisning

Förvaltaren får kontroll över konkursens olika faser med hjälp av automatiska frister, bokföring på förmånsrätter och utskrift av rapporter. Tidrapportering sker på speciella aktiviteter för att enkelt få fram information om utfört arbete i konkursens olika delmoment.

Låter det här precis rätt för er? Vänligen skriv mail till
Info@saturnusadvokatsystem.se så kontaktar vi dig inom kort

Vi lanserar inom kort en ny hemsida och har därför inga formulär att fylla i eller mail länkar

parallax1.jpg
rawpixel-384898-unsplash.jpg
black-coffee-cellphone-coffee-860379.jpg

Kopplingar

Kopplingar till och från Saturnus plattform. Vi stödjer en mängd av för och efter-system.

Vi har ett modernt REST-API för direkt åtkomst av systemet och eller data för kringsystem som enkelt går att arbeta mot.

Är ett av era kringsystem inte på listan?
-Tveka inte att prata med oss så löser vi era önskemål och kravställningar.

Ekonomisystem

Saturnus Advokatsystem har egna moduler för bokföring och reskontra. För de som istället önskar hantera sin redovisning i annat system finns kopplingar som för över information om utställda fakturor från Saturnus.

Fortnox

Klienter, ärenden och fakturor förs över från Saturnus och man kan välja om dessa skall bokföras med automatik eller manuellt inne i Fortnox.

Läs mer om Fortnox

Visma Administration

Klienter, ärenden och fakturor förs över till Visma Admin och journalförs sedan där.

Visma Business

...

Dokumenthantering

För byråer med externa dokumentstödssystem så aktiverar vi kopplingar som med automatik för över grundläggande uppgifter om klienter och ärenden.

iManage

Designed by users to work the way they work.

iManage Work 10 is the first document and email management application designed with input from hundreds of professional services users and enhanced with AI-based smart features that boost productivity.

Läs mer om iManage

Canon Therefore

Enhance your business


Therefore™ information management software enables you to store, manage and process all kinds of business information efficiently, economically and securely throughout your organization.

Läs mer om Canon Therefore