Samarbetet vässar Saturnus informationshantering

Direkt åtkomst till ett högklassigt elektroniskt arkivskåp. Det blir resultatet när Saturnus Advokatsystem och Canon Svenska AB samarbetar inom informationshantering. En stor del av funktionaliteten blir tillgänglig redan i höst. Resten släpps i samband med lanseringen av Nya Saturnus.

Snabb fritextsökning på flera sätt. Automatisk koppling av skannade dokument. Möjlighet att lägga in påminnelser i samband med att ett avtal eller certifikat går ut. Det är tre av funktionerna i Saturnus nya, vässade informationshanteringssystem.

Canon Therefore™

– Mycket glädjande. Samarbetet med Canon och företagets system Therefore™ ligger helt i linje med vår strävan att fokusera på det som vi är bra på och i övrigt samarbeta med marknadens främsta aktörer, säger Patric Fält på Saturnus Advokatsystem.

Canons mål är att hjälpa företagare att arbeta smartare med dokument och information. Det sker genom att ta hänsyn till hur vi människor beter oss.

– Vi kallar denna filosofi dokumentism, säger Homan Elfström, konsultchef på Canon Svenska AB.

Dialog med systemet
Information är livsnerven i de flesta företags verksamhet; ryggraden för att kunna fatta effektiva beslut.

– Faktum är att det går åt i genomsnitt fyra timmar per vecka till att söka efter information, säger Homan Elfström.

Med Therefore försvinner problemet.

– Nu får alla på advokatbyrån direkt åtkomst till den information som varje individ behöver; på ett effektivt, ekonomiskt och säkert sätt.

Therefore är ett standardsystem med möjlighet att göra skräddarsydda lösningar.

– Systemet är väl beprövat. Användaren kommer igång direkt och slipper de barnsjukdomar som ofta är förknippade med nya system.

En annan fördel är användarvänligheten. Alla som använder Windows eller Mac känner igen sig.

– Lägg till det att systemet hjälper användaren att göra rätt när han eller hon sparar, arkiverar, söker eller bearbetar information. På så sätt uppnås en konsekvent användning av funktionerna.

Den tredje stora fördelen är närheten till support. Dagens företag har inte tid att köra fast med system och program.

– Den som behöver hjälp med informationshantering kan vända sig till något av de 26 Canon Business Center som finns i Sverige.

Flera förbättringar i Saturnus

Hur ser tidplanen ut för samarbetet mellan Canon och Saturnus Advokatsystem?

– Kopplingen mellan systemen sker redan i sommar. Vi räknar med att en stor del av funktionaliteten är tillgänglig för våra kunder under hösten, säger Patric Fält på Saturnus Advokatsystem.

Ett 40-tal kunder har redan uppgraderat Saturnus för att få tillgång till de senaste förbättringarna.

– Det handlar bland annat om att möjligheten att ange valfritt antal roller i jävskontrollen, förenklingar i arvodeslistan samt användning av flera prislistor.

I sommar sker ytterligare förbättringar av systemet.

– Vi vässar jävskontrollen och utökar möjligheterna att beställa fakturaförslag, säger Patric Fält.

I mer än 70 år har Canon levererat den senaste bildtekniken till kunder över hela världen. Bland produkterna finnskameror, videokameror, skrivare och skannrar. Canon är en världens fem främsta patentinnehavare.

Mer information om Canon finns här.