Saturnus 1.5 – nya och vässade funktioner för dig som jurist.

Rabatt för arvode kan ges per klient. Kortlista med de tio senaste ärendena som användaren har registrerat tid på. Standardaktivitet och språkstyrning på ärendet vid redovisning av tid. Det är tre exempel på förbättringar i Saturnus 1.5, som släpps efter sommaren. Under nästa år tar systemet det största klivet sedan lanseringen 2015: version 2.0. Då blir det möjligt köra Saturnus med valfri webbläsare, och därmed få ännu bättre prestanda. Samtidigt byggs Smart Client bort.
Flera av förbättringarna i kommande versioner av Saturnus är resultatet av förslag och synpunkter från kunderna.

– Det är ovärderligt för oss att få denna input. På så sätt har funktioner kommit till, samtidigt som befintliga funktioner har förbättrats. Dessutom har ytterligare några handgrepp som finns i Classic, och som användarna uppskattar, förts vidare till Saturnus, säger Patric Fält, produktchef på Saturnus Advokatsystem.

Saturnus redo för GDPR

Från den 25 maj är det General Data Protection Regulation (GDPR) som avgör hur personuppgifter får hanteras. Saturnus är väl förberett för GDPR och ger användaren möjlighet att agera på tre sätt:

1. Registervård på företagsnivå. Funktionen rensar ärendetransaktioner, klient- och leverantörsreskontraposter, verifikat och betalposter som är äldre än tio år.

2. Möjlighet att anonymisera en eller flera medarbetare, klienter eller aktörer i register.

3. Nya rapporter för resurs, klient eller aktör. Under maj får Saturnus Advokatsystems kunder ett avtal om personuppgiftsbiträde. Det kompletterar existerande avtal.

Classic ifrån Saturnus (Windows) erbjuder en uppdaterad version med stöd för rapporter och möjlighet till anonymisering.

Valfri webbläsare med 2.0

Saturnus 1.5 är ett steg på vägen mot version 2.0. Även när det gäller 2.0 är det kundernas synpunkter som styr produktutvecklingen.

– Att kunna köra Saturnus med valfri webbläsare, och därmed få ännu bättre prestanda, är något både vi själva och kunderna har identifierat som ett viktigt förbättringsområde. Det blir möjligt i version 2.0.

Samtidigt tas kopplingen till Silverlight bort.

– En stor fördel med förflyttningen till HTML är att det mobila gränssnittet blir ännu bättre och att det innehåller fler funktioner, såsom jävsökning.

Målet är att användarna ska vara igång med version 2.0 om ett år.

Ökad efterfrågan

Saturnus är ett äkta molnsystem som bygger på mer än tjugo års samlad erfarenhet av advokaters behov inom it-stöd.

– Vår lösning innebär fem stora fördelar för kunderna. Den är mobil, komplett, enkel, smidig och beprövad.

Intresset för att arbeta mobilt växer i advokatbranschen.

– Vi har sett en stor ökning under de senaste månaderna – både när det gäller förfrågningar och räknat i nya kunder, säger Patric Fält.