Första kunden som uppgraderade från Classic

– Liman & Partners hade använt Classic från Saturnus i 10 år och är 12 medarbetare på kontoret i Stockholm

I slutet av 2014 insåg Fredrik Reveman, advokat och partner att IT-miljön behövde ses över.

Sagt och gjort så blev Liman första kunden som uppgraderade till Saturnus

Advokaterna Liman & Partners AB

Inrikting är affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt

– Liman & Partners hade använt Classic från Saturnus i 10 år och är 12 medarbetare på kontoret i Stockholm.

I slutet av 2014 insåg Fredrik Reveman, advokat och partner att IT-miljön behövde ses över.

Sagt och gjort så blev Liman första kunden som uppgraderade till Saturnus.

Liman & Partners

Läs mer om Liman advokatbyrå.

Berätta om projektet.

Fredrik berättar att de tillsatte en projektgrupp som hade inledande möten och genomgångar med Johan och Jan ifrån Saturnus Advokatsystem. Viktigt att säkerställa var att all information vi hade i Classic följde med vid uppgraderingen till Saturnus i molnet. Vi tog även tillfället i akt och rensade en hel del data med assistans av Jan på Saturnus men vi flyttade ändå över drygt 6000 ärenden och över 100 000 tidstransaktioner.

Projektmodellen vi arbetade efter var att tidigt göra en provkonvertering säger Erik, advokat på Liman & Partners. Dels för att verifiera att alla data var korrekta men lika viktigt för att vi under ledning av Johan på Saturnus fick lära oss systemet och diskutera vilka inställningar och flöden som vi ville jobba med. Överlag har det gått över förväntan och vi är mycket nöjda med Saturnus och den support vi får. Skulle vi gjort något annorlunda fortsätter Erik så hade det varit att försöka få mer tid över innan driftstart till att verkligen testa och lära sig Saturnus. Vi hade inte den möjligheten på grund av hög arbetsbelastning men det gick bra i alla fall.

Utbildningen av kollegorna internt har framförallt Natalie tagit hand om. Vi var oroliga att det skulle ta tid att få igång tidrapportering och fakturering säger Natalie, sekreterare på Liman & Partners. Men redan första dagen efter konverteringen hade vi lika många tider som en vanlig dag innan uppgraderingen och i slutet av veckan skickade vi de första klientfakturorna.

Vad händer framöver?

Nu använder vi systemet som det är men under hösten skall vi koppla på fler rapporter och funktioner samt se över flödena som finns i systemet och anpassa dem ännu bättre till vår verksamhet avslutar Erik.