”Nya Saturnus betalar sig snabbt”

– En av de största fördelarna med Saturnus är att vi med mindre administration får kontroll över hela flödet – från tidrapportering till betalning. Det säger Christer Brantheim, advokat och delägare vid Advokatfirman SBB Partners i Stockholm, som nyligen uppgraderade till Saturnus.

Advokatfirman SBB Partners

Advokatfirman SBB Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med bred kompetens och särskild kunskap inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, immaterialrtt, tvistelösning samt rådgivning inom områdena media och idrottsjuridik.

– En av de största fördelarna med Saturnus är att vi med mindre administration får kontroll över hela flödet – från tidrapportering till betalning. Det säger Christer Brantheim, advokat och delägare vid Advokatfirman SBB Partners i Stockholm, som nyligen uppgraderade till Saturnus.

Advokatfirman SBB Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med bred kompetens och särskild kunskap inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, immaterialrätt och tvistelösning. Byrån har sex anställda, varav fem advokater, och finns på Östermalm i Stockholm.

Advokatfirman SBB Partners

Läs mer om Advokatfirman SBB Partners.

Berätta om projektet.

– Vi arbetar i huvudsak med uppdrag från mindre och medelstora företag. Många av våra klienter är ägarledda, säger Christer Brantheim.

Advokatfirman SBB Partners startade 2010 genom utbrytning från en annan byrå. Företaget valde Classic från Saturnus. Sju år senare var det dags att uppgradera advokatsystemet.

– Valet föll på Saturnus. Tack vare att det är en molnlösning behövde vi inte byta server, vilket annars hade varit nödvändigt.

Uppgraderingen inleddes i maj 2017. Målet var att komma igång med den nya lösningen före semesterperioden.

– Det lyckades vi med. Vi hade ett par genomgångar med Johan Lindstedt och sedan genomförde han och kollegorna på Saturnus Advokatsystem konverteringen. Därefter testade vi att allt fungerade. Förändringen skedde på ett odramatiskt sätt.

Kontroll och överblick

Och vad blev resultatet?

– Det är stor skillnad mellan Saturnus och Classic. Kontrollen och överblicken genom hela flödet är en klar fördel, även om det tar ett tag att komma in i logiken i systemet. Ett gott råd är därför att köra på från början.

En annan fördel är flexibiliteten.
– Jag är ofta i USA. Det är smidigt att kunna få fram information i systemet utan hjälp när jag befinner mig utomlands.

Christer Brantheim uppskattar lyhördheten hos medarbetarna på Saturnus Advokatsystem.

– Jag och mina kollegor ska sätta ihop en lista med förslag på hur Saturnus blir ännu bättre; det finns lite kvar att göra. Det är bra att vi användare kan påverka systemets utveckling.

Vilket råd vill du ge advokatbyråer som har tankar på att uppgradera från Classic till Saturnus?

– Det är inte mycket att fundera på. Den smidiga hanteringen i kombination med minskad administration bidrar till ökad lönsamhet för advokatbyrån.

Saturnus betalar sig snabbt, säger Christer Brantheim.